Studio Valuan tietosuojaseloste

TAKAISIN


päivitetty 27.5.2019


Näin Studio Valua käsittelee tietojasi:


Rekisterinpitäjän (Studio Valua) keräämiä henkilötietoja käsitellään ainoastaan rekisterinpitäjän ohjeiden mukaan ja vain valtuutettujen henkilöiden toimesta. Kaikki henkilötiedot ovat tallennettuina paikalliseen ja/tai verkkotallennustilaan.

Studio Valua tarkistaa henkilötietorekistereihinsä liittyvät menettelyt vähintään kerran vuodessa ja pidättää itsellään oikeuden päivittää tietosuojaselostettaan. Ajantasainen tietosuojaseloste on luettavissa Studio Valuan verkkosivulla, eikä päivityksistä tiedoteta erikseen. Rekisteröidyn tulee huolehtia, että hänellä on tiedossaan ajantasainen seloste.

Studio Valua kokoaa henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksella seuraavista lähteistään 2018:


Kuluttajapaneeli
Yhteydenottopyynnöt
Asiakastiedot

Studio Valuan keräämien henkilötietojen luokitus:
normaali - voi sisältää nimi-, osoite- ja pankkitietoja

Rekisteröity voi milloin tahansa pyytää rekisteriin luovuttamiensa tietojen tarkistamista, päivittämistä, poistamista tai siirtämistä järjestelmästä toiseen, ottamalla yhteyttä Studio Valuan henkilötietorekisterin vastuuhenkilöön:

Riikka Heiskanen / Studio Valua
riikka(at)studiovalua.fi


ALKUUN

TAKAISIN


Kuluttajapaneelin henkilötietojen käsittely:


Kuluttajapaneelin jäsenet luovuttavat aineistoa Studio Valuan käyttöön pääasiassa sähköisesti osallistumalla Studio Valuan järjestämiin kyselyihin. Studio Valuan tietosuojaseloste on luettavissa ennen kyselyyn vastaamista sekä yrityksen verkkosivuilla.

Kyselyiden tuloksia käsitellään anonyymisti. Sähköpostiosoitteita käytetään tiedottamisessa ja kyselyiden ohjaamisessa, ja tarvittaessa panelisteilta pyydetään tarkempia henkilötietoja. Näin toimitaan esimerkiksi, kun kyselyyn liittyy arvonta- tai muun palkinnon luovuttaminen, jonka toimittaminen vaatii osoite- tai puhelinnumerotietoja. Studio Valua ei arkistoi pysyvästi postiosoite- tai numerotietoja, vaan tiedot poistetaan toimituksen jälkeen. Studio Valua ei myöskään luovuta tietoja kolmansille ilman rekisteröidyn lupaa. Kaikki rekisteröityyn viittaavat henkilötiedot, anonyymeja kyselyvastauksia lukuunottamatta, poistetaan paneelin jäsenyyden päättyessä.

Kuluttajapaneelin jäsen voi milloin tahansa pyytää rekisteriin luovuttamiensa tietojen tarkistamista, päivittämistä, poistamista tai siirtämistä järjestelmästä toiseen, ottamalla yhteyttä Studio Valuan henkilötietorekisterin vastuuhenkilöön.


ALKUUN

TAKAISIN


Yhteydenottopyyntöjen henkilötietojen käsittely:


Yhteydenottopyynnön lähettäjät luovuttavat henkilötietojaan Studio Valuan käyttöön pääasiassa sähköisesti. Studio Valuan tietosuojaseloste on luettavissa ennen pyynnön lähettämistä sekä yrityksen verkkosivuilla.

Studio Valua ei arkistoi yhteystietoja pysyvästi, vaan tiedot poistetaan yhteydenottopyynnön käsittelyn jälkeen. Studio Valua ei luovuta tietoja kolmansille ilman rekisteröidyn lupaa. Studio Valualle syntyneen, jatkossa hyödynnettävissä olevan materiaalin arkistoinnissa aineisto tallennetaan anonyyminä. Studio Valua ei luovuta tietoja kolmansille ilman rekisteröidyn lupaa.

Henkilö voi milloin tahansa pyytää luovuttamiensa tietojen tarkistamista, päivittämistä, poistamista tai siirtämistä järjestelmästä toiseen, ottamalla yhteyttä Studio Valuan henkilötietorekisterin vastuuhenkilöön.ALKUUN

TAKAISIN


Asiakastietojen henkilötietojen käsittely:


Studio Valuan tietosuojaseloste on luettavissa yrityksen verkkosivuilla.

Studio Valua ei arkistoi pysyvästi asiakkaiden osoite-, numero- tai muita tietoja, vaan tiedot poistetaan asiakkuutta ylläpitävien toimenpiteiden jälkeen (ostotapahtuma, toimitukset, referenssit, jälkimarkkinointi tms.). Studio Valua ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn lupaa. Tietojen luovuttamiseen voivat vaikuttaa esimerkiksi asiakkaan valitsemat tuotteiden toimitus- ja/tai maksutavat. Asiakkuudesta Studio Valualle syntyneen, jatkossa hyödynnettävissä olevan materiaalin arkistoinnissa aineisto tallennetaan anonyyminä.

Asiakas voi milloin tahansa pyytää rekisteriin luovuttamiensa tietojen tarkistamista, päivittämistä, poistamista tai siirtämistä järjestelmästä toiseen, ottamalla yhteyttä Studio Valuan henkilötietorekisterin vastuuhenkilöön.

ALKUUN

TAKAISIN