on Designkummi-toiminnan tapa huolehtia muotoiluymmärryksen kasvusta

Lukuvuoden aikana

tarkastellaan muotoilun monitahoisuutta, pohditaan muotoilun rajapintoja omaan arkeen ja löydetään vinkkejä hyödynnettäväksi omassa toiminnassa.


Muotoiluajattelua

voidaan hyödyntää iloa, oivalluksia ja ratkaisuja tuottavana toimintana oppilaitoksissa.

Toiminta antaa tasavertaisen mahdollisuuden tarkastella omaa luovuutta, kehittää ratkaisuja ja oppia uutta toimintaympäristön tarpeisiin eläytymisen kautta.

Muotoilun mahdollisuuksien ja omien valintojemme vaikutuksen ymmärtäminen ovat myös osa ajankohtaista keskustelua ja vastuullista tulevaisuuteen katsomista.

Designkummi

työskentelee oppilaitoksissa muotoiluajattelun oppaana ja innovaattorina, opettajien työparina:

Oppilaiden näkökulmasta lopputuloksena ovat muotoiluymmärryksen kasvaminen; luovuudesta, osaamisesta ja oivaltamisesta iloitseminen; luovien ratkaisujen löytämien; sekä lukuvuoden aikana opitun jakaminen oman toimintaympäristönsä jäsenten kanssa.

Jakamisen keinot ovat osallistavia ja visuaalisia, kuten näyttelyitä, videoita ja kollaaseja.

Designkummi-toiminta
suunnitellaan niin, että se:


• antaa kohderyhmälle tietoa muotoilusta, siihen liittyvästä työstä ja mahdollisuuksista

• huomioi kohderyhmän mahdollisuudet ja tarpeet

• palvelee kohderyhmän omaa yhteisöä

• tukee laaja-alaisen oppimisen näkökulmia

• mahdollistaa toteutuksessaan eri oppiaineiden yhdistämisen

• pohjautuu kannustavaan yhteistyöhön

• osallistaa ja innostaa tavoitteelliseen toimintaan

• mahdollistaa Designkummin tuen oppilaille ja työyhteisölle lukuvuoden ajaksi

Lukuvuosipaketit

toteutetaan kohderyhmään ja ikätasoon sopivasti alakoulusta yläkouluun, lukioon tai ammatilliseen oppilaitokseen

Tutustu lukuvuosipaketteihin:

Kiinnostaako
Designkummi-lukuvuosi


räätälöidään juuri teidän tarpeisiinne sopiva kokonaisuus:

Lomakkeen lähettäminen ei ole sitova sopimus.

* pakollinen tieto
  • © DESIGNKUMMI / y-2860248-4 Studio Valua
    designkummi(at)studiovalua.fi